Opłaty

Opłaty obowiązujące w przedszkolu od 1 września 2018 r.

  • opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 1 zł za 1 godzinę

 

       
       
       
       
       
       

 

  •  opłata za wyżywienie – 4,50 zł za jeden dzień (3 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek)

Miesięczna opłata za przedszkole naliczana jest wg ilości godzin (wykraczających poza podstawę programową, czyli ponad 5 godzin) pobytu dziecka w poszczególnych dniach oraz  obejmuje opłatę za wyżywienie za każdy dzień obecności dziecka w przedszkolu. Odpłatność za dany miesiąc pobierana jest w miesiącu następnym w terminie do 5 każdego miesiąca. Dokładne terminy pobierania odpłatności ustala intendent przedszkola i podaje je do wiadomości rodziców w formie ogłoszenia.
Dzieci urodzone w 2012r. realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za świadczenie usług.