Opłaty

Opłaty obowiązujące w przedszkolu od 1 września 2017 r.

  • opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 1 zł za 1 godzinę

Tabela opłat za świadczenie usług przez przedszkole:

Dzienna liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu

Ilość godzin bezpłatnych

Ilość godzin płatnych

Kwota do zapłaty za jeden dzień

6

5

1

1 zł

7

5

2

2 zł

8

5

3

3zł

9

5

4

4 zł

10

5

5

5 zł

 

 

 

 

  •  opłata za wyżywienie – 4,50 zł za jeden dzień (3 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek)

Miesięczna opłata za przedszkole naliczana jest za dni robocze i obejmuje opłatę za świadczenie usług oraz opłatę za wyżywienie. Z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu naliczane są odpisy w wysokości dziennej stawki żywieniowej i opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające ponad wymiar 5 godzin dziennie.

Przedszkole realizuje 5 – cio godzinną podstawę programową w godzinach od 7:30 do 13:30 z godzinną przerwą na posiłek według ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola.
Dzieci urodzone w 2011r. realizujące obowiązkowe rocznego przygotowania przedszkolnego zwolnione są z opłaty za świadczenie usług.