Patriotyczny quiz

09.05.2019r. odbył się Quiz wiedzy o Polsce i regionie. Uczestniczyły w nim dzieci pięcio- i sześcioletnie. Drużyny stworzone z dwuosobowych przedstawicieli grup: trzeciej, czwartej i piątej wzięły udział w różnorodnych konkurencjach, prezentując uprzednio zdobytą wiedzę oraz nabywając nowe umiejętności.

Dzieci reprezentujące poszczególne grupy: Mikołajek N., Filipek F., Patryczek Z. ,Ninka Z., Bartuś C. oraz Tymonek T. odpowiadały na zagadki patriotyczne, rozpoznawały stroje regionalne, flagę, godło Polski, wskazywały polskie zabytki, nazywały potrawy typowe dla naszego kraju. Uczestniczyły w zabawach ruchowych pt. Symbole narodowe, Jesteśmy Polką i Polakiem. Dzieci składały z części herb naszego miasta, poznały również herby innych miast Polski. Niektóre zadania wymagały wsparcia publiczności, która z wielkim zaangażowaniem pomagała zawodnikom ze swych drużyn.

Z rozwojem dziecka i włączaniem go w życie społeczne wiąże się kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej. Celem konkursu było zatem budzenie miłości i przywiązania do ojczyzny, rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszego kraju wzmacniając jednocześnie więzi międzygrupowe oraz kształtując odporność emocjonalną.

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Pani Ewa Antoniów i Pani Ewa Prokuska. Wszyscy uczestnicy quizu oraz publiczność obdarowani zostali upominkami, a także słodkimi niespodziankami wręczanymi przez Panią Dyrektor Joannę Kramską.