Program edukacyjny

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego poprzez wybrane lub opracowane przez nauczycieli programy, zatwierdzone do użytku przez dyrektora przedszkola.

Zestaw programów 2014.2015