KLAZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów ogólnego rozporządzenia RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 12  w Dębicy, ul. Cmentarna 56, 39-200  Dębica.
 2. W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: tel. 146838134, iod@mzo.edu.pl, Miejski Zarząd Oświaty, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
 4. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 5. Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.
 6. W ramach wykonania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.
 7. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
 8. Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, który wspiera naszą działalność od strony płacowej, księgowej, kadrowej oraz prawnej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
 11. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią /Pana w dowolnym momencie.
 12. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Pożegnanie przedszkola- przedstawienie „Morskie opowieści” w grupie IV

Jako że przedszkolaki spędzają już ostatnie dni w przedszkolu, bo już wkrótce staną się uczniami postanowiły to wyjątkowo uczcić. Dzieci z grupy IV zaprosiły swoich rodziców, a także dzieci z innych grup do wspólnej przygody. 

A była to podróż po morzach i oceanach. Starszaki wyruszyły w daleką morską podróż pełną niespodziewanych przygód. Dzieci przygotowały przedstawienie pt. „Morskie opowieści”. Spotkaliśmy się z dzielnymi marynarzami, szukaliśmy skarbów z groźnymi piratami. Te morskie opowieści przeplatane były żeglarskimi pieśniami. Nie obyło się też bez tańców podczas, których swoje siły mierzyli marynarze z piratami. Opowieści były wspaniałe.

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Świat ludzi i zwierząt”

18 czerwca 2019r w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Dębicy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego w ramach Planu Pracy Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica w roku szkolnym 2018/19. Dzieci z Naszego przedszkola otrzymały

 • I Miejsce –  Bartłomiej Cetnar z grupy V przygotowany przez panią Beatę,
 • II Miejsce Wiktoria Migała z grupy IV przygotowana przez panią Marię.

Gratulujemy umiejętności plastycznych.

Dziecięca Akademia Piłkarska

05.06.2019r. dzieci z grup II, III, IV i V udały się na boisko sportowe MKS przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy, aby wziąć udział w zabawach zorganizowanych przez trenerów Dziecięcej Akademii Piłkarskiej. Doświadczeni trenerzy – pasjonaci uświadamiali najmłodszym rolę ruchu i powietrza w stymulowaniu prawidłowego rozwoju. Dzięki wspaniałym zabawom i grom sportowym przedszkolaki nie tylko doskonaliły zdolności motoryczne, ale również wzmacniały więzi międzygrupowe. Być może wśród naszych wychowanków znajdą się pasjonaci, którzy w przyszłości swym talentem zasilą szeregi reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Serdecznie dziękujemy Panu Ryszardowi Zbaraza za wykonanie zdjęć grupie II.

Dzień Dziecka 2019

„Uśmiech dziecka największym skarbem…” – w „Słonecznym” Przedszkolu o tym pamiętamy i dla dzieci mnóstwo atrakcji mamy.

Jak co roku 1 czerwca dzieci obchodzą swoje święto, czyli Dzień Dziecka. My uczciliśmy je 30 maja i w dniu tym, słońce świeciło nad Naszym Przedszkolem dla Wszystkich Dzieci a dzień obfitował w wiele ciekawych zdarzeń. Zaczęło się od przedstawienia pt. „Zaczarowanym pociągiem w świat bajek” W spektaklu zagrało wiele znanych postaci z bajek – był Jaś i Małgosia, Baba Jadwiga, księżniczki, krasnoludki, czarodziejka. Wspaniała gra aktorska, znana muzyka zachwyciły dzieci. Scenografia i charakteryzacja były tak profesjonalne, że niektórym przedszkolakom trudno było rozpoznać Rodziców i Panie na scenie. Na przedszkolnym placu zabaw pojawiły się barwny dmuchaniec. Każda grupa miała swój czas na zabawy, radości było co nie miara. Jak przystało na Dzień Dziecka – nie zabrakło drobnych prezentów.

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ,,Dębica piękna nasza okolica” – w ramach międzynarodowego projektu,, Piękna nasza Polska cała”

Konkurs fotograficzny zorganizowany został przez Przedszkole Miejskie nr 12 i adresowany był do wszystkich przedszkolaków i ich rodziców.

Celem konkursu było:

 • Rozbudzenie zainteresowań naszym regionem ,miejscowością
 • Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci

Wystawa pokonkursowa fotografii znajduje się w Przedszkolnym holu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!