KLAZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów ogólnego rozporządzenia RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 12  w Dębicy, ul. Cmentarna 56, 39-200  Dębica.
 2. W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: tel. 146838134, iod@mzo.edu.pl, Miejski Zarząd Oświaty, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
 4. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 5. Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.
 6. W ramach wykonania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.
 7. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
 8. Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, który wspiera naszą działalność od strony płacowej, księgowej, kadrowej oraz prawnej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
 11. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią /Pana w dowolnym momencie.
 12. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

IX Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek w PM Nr 4 w Dębicy

Maluchy zaśpiewały dla Zbawiciela już po raz dziewiąty. Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Kolędujmy Jezuskowi”. 16 młodych muzyków wystąpiło w Przedszkolu Miejskim nr 4 „Tęczowe Nutki” w Dębicy. W tym roku przegląd był wyjątkowy. pnieważ Przedszkole Miejskie nr 4 obchodzi 55-lecie swojego istnienia. Celem przeglądu jest promocja utalentowanych wykonawców wśród przedszkolaków, rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem tradycji narodowych, popularyzacja zwyczajów bożonarodzeniowych, kształtowanie wrażliwości na piękno polskich kolęd oraz integracja społeczności przedszkolnych. Nasze przedszkole reprezentował Igor Wójtowicz, który przygotowany pod kierunkiem Pani Marii Pękali zaprezentował pastorałkę pt. „Do stajenki” .

Sławni Polacy

Sławni Polacy to tytuł wystawy zorganizowanej z pokonkursowych prac przedszkolaków w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Grupę III reprezentował Gabriel, który wykonał portret Mikołaja Kopernika (nauczyciel Ewa Prokuska), grupę IV Eryk (nauczyciel Ewa Antoniów), a grupę V Antoś (nauczyciel Izabela Bezak) wykonując prace przedstawiające postać Józefa Piłsudskiego. Przedszkolaki nie tylko obejrzały zorganizowaną wystawę, ale również uczestniczyły w przedstawieniu pt. Dzieje Fryderyka Chopina. Autorzy prac otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody za udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym. Serdecznie gratulujemy!

Europejskie kraje w grupie III

Dzieci z grupy III uczestniczyły w nietypowych zajęciach przybliżających im trzy europejskie kraje. Reprezentantem Grecji była P. Iwona z grupy I, Polski P. Paulina z grupy III, a Włoch P. Urszula z grupy V. Poprzez zabawy, zagadki, interesujące opowiadania o poszczególnych krajach pięciolatki odbyły niezwykłą podróż po Europie. Ciekawe pamiątki przyniesione przez zaproszonych gości, możliwość posłuchania języka greckiego, włoskiego zaciekawiło dzieci, które jeszcze długo po spotkaniu z zaangażowaniem malowały flagi poszczególnych krajów Europy.

Wigilia w przedszkolu

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w naszym przedszkolu zakończyła wspólna wigilia, która odbyła się 19 grudnia. Dzieci z wszystkich przedszkolnych grup uczestniczyły w przedstawieniu jasełkowym w wykonaniu dzieci z grupy IV. Przedszkolaki w tym dniu wspólnie kolędowały, dzieliły się opłatkiem, składały sobie życzenia oraz zjadły  wspólny wigilijny obiad .

Świąteczne zwyczaje- grupa III