Zajęcie otwarte dla rodziców dzieci z grupy IV

W czwartek 19.04.2018 r. w grupie IV odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pod hasłem: „Świat sam sobie nie da rady, segregujemy więc odpady”. Zajęcia miały na celu kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania. Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania. Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu.

Wspólne zadanie i zabawy z rodzicami stworzyły radosną atmosferę podczas zajęć. Wpłynęły na zacieśnienie więzi emocjonalnej między dziećmi, rodzicami i nauczycielem.

XVIII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego BIESIADA LITERACKA

19 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy nasi wychowankowie  z naszego przedszkola z grupy V „Kropelki” Tymoteusz S. i Olaf Z. wzięli udział w XVIII BIESIADZIE LITERACKIEJ pod hasłem „ A to Polska właśnie…” pod patronatem: Burmistrza Miasta Dębicy, Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy, Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy, Dowódcy 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy. Celem konkursu było: zachęcanie dzieci do poznawania literatury dziecięcej jako inspiracji do wyzwalania w sobie ekspresji, rozbudzanie uczuć patriotycznych,  upowszechnianie kultury żywego słowa, ukazanie piękna języka ojczystego, rozbudzanie wśród uczestników zainteresowania Polską w wielorakim wymiarze(piękno przyrody, krajobrazu, symbole narodowe, oraz inne wartości). Chłopcy zaprezentowali patriotyczne wiersze, a za swój występ otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Spartakiada matematyczna

W dniu 06.04.2018r. odbyła się spartakiada matematyczna przygotowana, dla dwóch najmłodszych grup przedszkolnych, przez wychowawczynie: Martę Jedynak i Ewę Prokuską.

Trzy- i czterolatki uczestniczyły w licznych zabawach kształtujących i rozwijających ich kompetencje matematyczne. Rytmy, liczby, kształty, miary, przestrzeń, szacowanie, własności obiektów, to tylko niektóre zagadnienia z edukacji matematycznej, które począwszy od okresu przedszkolnego, towarzyszą dziecku przez kolejne etapy jego edukacji. Mimo że wiele treści w tym okresie jest realizowanych propedeutycznie, dzieci powinny oswajać się z nimi. Wystarczy wykorzystywać ich naturalną ciekawość, a matematykę traktować jako intrygującą wyprawę intelektualną.

Przedszkolaki najowocniej uczą się przez osobiste doświadczanie, własną aktywność i działanie we wspólnych zabawach. Istotne jest zatem organizowanie sytuacji zadaniowych , które kształtują umiejętności rozwiązywania niestandardowych problemów, pokazują, jak matematyczne doświadczenia wykorzystać w życiu codziennym i uczą poszukiwać samodzielnie lub w grupie różnych rozwiązań.