Przedszkole Miejskie Nr 12 w Dębicy

WITAMY W
NASZYM
PRZEDSZKOLU

Informacje

REKRUTACJA do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy na rok szkolny 2024/2025 – termin składania wniosków od 12.02.2024r. do 08.03.2024 do godziny 15.00.

W celu zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 należy:

  • pobrać ze strony internetowej lub z placówki „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy”,
  • dokładnie wypełnić „Wniosek” wraz z dołączonymi do niego załącznikami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów,
  • dołączyć do „Wniosku” inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych,
  • „Wniosek” wraz z załącznikami zapakowany w kopertę należy umieścić w pojemniku oznaczonym napisem REKRUTACJA znajdującym się w przedszkolu.

KOMPLETNOŚĆ I WYPEŁNIANIE DOKUMENTACJI!

Składając „Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy na rok szkolny 2024/2025” bardzo proszę zwrócić uwagę na kompletność i dokładne wypełnienie dokumentacji:

  • podpisy rodziców/opiekunów prawnych,
  • wypełnienie załączników i oświadczeń,
  • dołączenie wymaganych załączników potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
Nasza strona używa plików cookies.
Nasza polityka prywatności   
ROZUMIEM