Przedszkole Miejskie Nr 12 w Dębicy

WITAMY W
NASZYM
PRZEDSZKOLU

Informacje

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do Przedszkola Miejskiego nr 12 nie biorą udziału w rekrutacji. Dla tych dzieci rodzice zobowiązani są złożyć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Dębicy” w terminie do 28.02.2023r. do godz. 15.00. Niespełnienie obowiązku złożenia „Deklaracji” w określonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu. Druki „Deklaracji” dostępne są w placówce oraz na stronie internetowej w zakładce „Druki do pobrania”.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywać się będzie w terminie od 01.03.2023r. do 24.03.2023 do godziny 15.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie dla dzieci z roczników 2017 – 2020 zamieszkałych na terenie miasta Dębica.

W celu zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 należy:

  • pobrać „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy” ze strony internetowej placówki (zakładka REKRUTACJA – DRUKI DO POBRANIA) lub ze stolika wystawionego w przedsionku przedszkola,
  • dokładnie wypełnić „Wniosek” wraz z dołączonymi do niego załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • złożyć w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Dębicy „Wniosek” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nasza strona używa plików cookies.
Nasza polityka prywatności   
ROZUMIEM