Przedszkole Miejskie Nr 12 w Dębicy

Opłaty

Opłaty obowiązujące w przedszkolu od 1 września 2020 r.

  • opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 1 zł za 1 godzinę
  • opłata za wyżywienie – 5,50 zł za jeden dzień (3 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek).

Miesięczna opłata za przedszkole naliczana jest wg ilości godzin (wykraczających poza podstawę programową, czyli ponad 5 godzin) pobytu dziecka w poszczególnych dniach oraz  obejmuje opłatę za wyżywienie za każdy dzień obecności dziecka w przedszkolu. Odpłatność za dany miesiąc pobierana jest w miesiącu następnym w terminie do 10 każdego miesiąca. Dokładne terminy pobierania odpłatności ustala intendent przedszkola i podaje je do wiadomości rodziców w formie ogłoszenia.
Dzieci urodzone w 2014r. realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za świadczenie usług.

Opłaty za przedszkole można dokonać w następujący sposób:
• gotówką u intendenta przedszkola
• kartą płatniczą u intendenta przedszkola
• przelewem na konto bankowe
             nr konta: 58 1240 1792 1111 0010 6120 6743
Dokonując opłaty za pomocą przelewu należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata. Informację o wysokości opłat za dany miesiąc uzyskać będzie można u intendenta przedszkola. Płatność należy uregulować w terminie do 10 każdego miesiąca.

 

Nasza strona używa plików cookies.
Nasza polityka prywatności   
ROZUMIEM