Przedszkole Miejskie Nr 12 w Dębicy

WITAMY W
NASZYM
PRZEDSZKOLU

Opłaty

Opłaty obowiązujące w przedszkolu od 1 grudnia 2023 r.

  • opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 1,14 zł za 1 godzinę
  • opłata za wyżywienie – 7,50 zł za jeden dzień (3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek).

Miesięczna opłata za przedszkole naliczana jest wg ilości godzin (wykraczających poza podstawę programową, czyli ponad 5 godzin) pobytu dziecka w poszczególnych dniach oraz  obejmuje opłatę za wyżywienie za każdy dzień obecności dziecka w przedszkolu. Odpłatność za dany miesiąc pobierana jest w miesiącu następnym w terminie do 10 każdego miesiąca. Dokładne terminy pobierania odpłatności ustala intendent przedszkola i podaje je do wiadomości rodziców w formie ogłoszenia.
Dzieci urodzone w 2017r. realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za świadczenie usług.

Opłaty za przedszkole rodzice/prawni opiekunowie dokonują przelewem na konto bankowe:
                          nr konta: 58 1240 1792 1111 0010 6120 6743
Dokonując opłaty należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata. Informację o wysokości opłat za dany miesiąc uzyskać można u intendenta przedszkola lub logując się do programu: http://edziecko.edu.pl/ 
Sposób logowania:
login –
nr karty dziecka
hasło –
imię dziecka (takie jak na karcie).

Płatność za przedszkole należy uregulować w terminie do 10 każdego miesiąca.

 

Nasza strona używa plików cookies.
Nasza polityka prywatności   
ROZUMIEM