Przedszkole Miejskie Nr 12 w Dębicy

WITAMY W
NASZYM
PRZEDSZKOLU

Deklaracja dostępności

Dane teleadresowe:

Przedszkole Miejskie nr 12 w Dębicy

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.pm12debica.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.05.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.09.05

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Niedostępne elementy i treści

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

-adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
-swoje imię i nazwisko,
-swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
-informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową oraz architektoniczną odpowiada dyrektor przedszkola Joanna Kramska. Możesz skontaktować się z nim mailowo: pm12.debica@op.pl lub telefonicznie – tel. (14) 681 25 94.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miasta Dębica. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 12 w Dębicy
ul. Cmentarna 56
39 – 200 Dębica

Przedszkole Miejskie nr 12 w Dębicy swoją działalność prowadzi w jednym budynku. Podmiot nie zapewnia w budynku wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych.
W budynku nie ma zastosowanych rozwiązań architektonicznych lub zainstalowanych urządzeń , które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. W budynku brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy czy głosowy. Podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Podmiot nie zapewnia możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku przedszkola jest ograniczone 5 schodami, zabezpieczonymi po obu stronach barierkami do podtrzymywania się.
Interesanci wszystkie sprawy mogą załatwić na parterze budynku zaraz przy wejściu do przedszkola.
Jeśli byłaby potrzeba pomocy lub wsparcia osobie niepełnosprawnej – wyznaczony pracownik może pomóc w dotarciu do sekretariatu. Istnieje także możliwość wejścia do przedszkola bocznym wejściem, gdzie jest wjazd pochylny.
Podmiot zapewnia obsługę z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego, kontaktu korespondencyjnego, przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym wiadomości SMS, pocztą elektroniczną- wiadomości na adres mailowy przedszkola.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie prowadzi aplikacji mobilnej.

Nasza strona używa plików cookies.
Nasza polityka prywatności   
ROZUMIEM