Zasady Rekrutacji Dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą w terminie od 4 marca do 29 marca 2019r. Do przedszkola zapisać można dziecko w wieku od 3 do 6 lat. W tym celu należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Dębicy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W załączniku przedstawiamy harmonogram  i zasady rekrutacji do Przedszkoli Miejskich na rok szkolny 2019/2020.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2019/2020

Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szk. 2019/2020