Przedszkole Miejskie Nr 12 w Dębicy

WITAMY W
NASZYM
PRZEDSZKOLU

Plan dnia

Czas pracy przedszkola 6.00. – 16.30.

ROZKŁAD DNIA

 • 6.00 – 7.30    Schodzenie się dzieci, zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci, przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
 • 7.30 – 8.10     Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci i prowadzone przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • 8.10 – 8.20    Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne.
 • 8.20 – 8.30     Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, pełnienie dyżurów.
 • 8.30 – 9.00     Śniadanie, usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia, doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Czynności higieniczne.
 • 9.00 – 9.50     Działania edukacyjne z dziećmi zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.
 • 9.50 – 10.20     Czynności porządkowe po zajęciach. Czynności samoobsługowe w łazience i szatni.
 • 10.20 – 11.20    Pobyt w ogrodzie, zabawy ruchowe, zabawy badawcze, spacery.
 • 11.20 – 11.40     Czynności samoobsługowe w szatni i łazience, kształtowanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów,  przygotowanie do obiadu.
 • 11.40 – 12.10     Obiad – doskonalenie techniki samodzielnego jedzenia, kulturalnego spożywania posiłków. Czynności higieniczne.
 • 12.10 – 12.30     Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci i prowadzone przy niewielkim udziale nauczyciela. Dzieci młodsze przygotowanie do odpoczynku.
 • 12.30 – 14.00    Kontynuowanie działalności wychowawczo – dydaktycznej. Praca indywidualna w małych zespołach o charakterze wyrównawczym, korekcyjnym i stymulującym. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela, zabawy w ogrodzie. Dzieci młodsze odpoczynek poobiedni na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczycielkę.
 • 14.00 – 14.30     Czynności samoobsługowe, zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku.
 • 14.30 – 14.45    Podwieczorek.
 • 14.45 – 16.30  Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Indywidualna praca wspomagająca rozwój dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

 

Nasza strona używa plików cookies.
Nasza polityka prywatności   
ROZUMIEM