Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzone będzie od 3 marca 2021 r. (od godz. 8.00) do 26 marca 2021 r. (do godz. 15.00). Do przedszkola zapisać można dziecko w wieku 3-6 lat (dzieci, które w bieżącym roku kalendarzowym ukończą od 3-6 lat). W tym celu należy pobrać „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy”, wypełnić go i złożyć w placówce. Formularz wniosku będzie dostępny od 3 marca 2021 r. w przedszkolu i na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja – Dokumenty do pobrania”.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA – INFORMACJE.

Proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami rekrutacji dzieci do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 i harmonogramem postępowania rekrutacyjnego – załącznik w zakładce „Rekrutacja”

Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą nadal uczęszczać do naszej placówki nie biorą udziału w rekrutacji. Dla tych dzieci Rodzice składają „Deklarację o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy w roku szkolnym 2021/2022”.

Deklaracje będą dostępne do pobrania w przedszkolu. Termin składania Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: od 22.02.2021 r. do 02.03.2021 r.

Niespełnienie obowiązku złożenia Deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Wznowienie funkcjonowania przedszkola

Szanowni Państwo. Od poniedziałku 22 lutego 2021r. przedszkole wznawia funkcjonowanie po okresie nałożonej kwarantanny. W związku z tym proszę o przestrzeganie procedur organizacji pracy Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego (strona internetowa przedszkola – zakładka Dokumenty – Procedury).

Zwracam się do Państwa z gorącą prośba o rygorystyczne przestrzeganie wszelkich  środków  ostrożności: zakładanie maseczek ochronnych, zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, innych dzieci oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki. Osoby, które nie będą przestrzegały wymogu zakładania maseczek nie będą wpuszczane do szatni przedszkolnej.

Do  przedszkola proszę przyprowadzać tylko dzieci  zdrowe  bez  jakichkolwiek objawów chorobowych (w tym katar, kaszel, osłabienie, stan podgorączkowy, biegunka, wysypka, wymioty lub inne).

Proszę o odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego ponieważ od tego zależy zdrowie dzieci, pracowników i Państwa, a także prawidłowe funkcjonowanie placówki.

DZIĘKUJĘ

Joanna Kramska dyrektor przedszkola

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Drodzy Rodzice. W związku z wydaną opinią przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy w sprawie objęcia kwarantanną znacznej części personelu przedszkola i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla wszystkich grup w okresie od 15 do 19 lutego 2021 r.