Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Informuję, iż lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy na rok szkolny 2021/2022 została wywieszona na tablicy w przedsionku placówki. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są złożyć w terminie do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 wypełnione oświadczenie „Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy”. Druk dostępny jest na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja/Druki do pobrania oraz na stoliku w przedsionku przedszkola. Wypełniony druk z podpisami rodziców należy wrzucić do, wystawionej w przedsionku placówki, skrzynki z napisem REKRUTACJA.

Niezłożenie w/w dokumentu w terminie będzie jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych.

Dnia 19 kwietnia 2021 r. zostanie podana do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy na rok szkolny 2021/2022. Lista zostanie wywieszona na tablicy w przedsionku placówki.

Joanna Kramska dyrektor przedszkola

Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola

Drodzy Rodzice.

Informuję, iż od dnia 29 marca 2021 r. następuje czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na wniosek rodziców, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu MEiN z dnia 26 marca 2021 r., złożony do dyrektora placówki, mogą zostać zorganizowane zajęcia w przedszkolu dla ich dzieci (treść rozporządzenia w załączniku).

W tym celu bardzo proszę zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z treścią rozporządzenia MEiN oraz o złożenie, do dyrektora przedszkola załączonego wniosku.

Dokładnie wypełniony wniosek należy własnoręcznie podpisać i można go w formie skanu przesłać na adres pm12.debica@op.pl oraz obowiązkowo dostarczyć do przedszkola w formie papierowej.

Joanna Kramska dyrektor przedszkola

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzone będzie od 3 marca 2021 r. (od godz. 8.00) do 26 marca 2021 r. (do godz. 15.00). Do przedszkola zapisać można dziecko w wieku 3-6 lat (dzieci, które w bieżącym roku kalendarzowym ukończą od 3-6 lat). W tym celu należy pobrać „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy”, wypełnić go i złożyć w placówce. Formularz wniosku będzie dostępny od 3 marca 2021 r. w przedszkolu i na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja – Dokumenty do pobrania”.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA – INFORMACJE.

Proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami rekrutacji dzieci do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 i harmonogramem postępowania rekrutacyjnego – załącznik w zakładce „Rekrutacja”

Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą nadal uczęszczać do naszej placówki nie biorą udziału w rekrutacji. Dla tych dzieci Rodzice składają „Deklarację o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy w roku szkolnym 2021/2022”.

Deklaracje będą dostępne do pobrania w przedszkolu. Termin składania Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: od 22.02.2021 r. do 02.03.2021 r.

Niespełnienie obowiązku złożenia Deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Opłata za przedszkole

Bardzo prosimy o uregulowanie odpłatności za przedszkole za miesiąc marzec 2021r. (przelew na konto). Kwotę do zapłaty można sprawdzić w systemie edziecko.edu.pl logując się nr podanym na karcie identyfikacyjnej i wpisując hasło – imię dziecka, takie jak na karcie.

PILNE!

Od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie zamknięte, zawieszone zostaną zajęcia stacjonarne dla dzieci.
Opieka zapewniona zostanie jedynie dzieciom rodziców pracujących w sektorze medycznym i służbach mundurowych. Szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazane po ukazaniu się stosownego rozporządzenia.
Bardzo prosimy rodziców o cierpliwość.

Powitanie WIOSNY

Grupa I „Promyczki”

Grupa IV „Gwiazdeczki”

Pożegnane Zimy- powitanie Wiosny. Montaż słowno muzyczny pt. „Wiosno przybywaj” w wykonaniu dzieci z grupy IV „Gwiazdeczki”.

Dzień wiosny w grupie V „Kropelki”

24. 03. 2021r. dzieci z grupy V Kropelki przedstawiły montaż słowno – muzyczny Wiosną pamiętamy o przyrodzie. Poruszał on kwestie związane z ekologią, potrzebą dbania o otaczający świat oraz jego mieszkańców. Dzieci przebrane za różnorodne zwierzęta (niedźwiadki, sarenki, jelonki, wilki, liski, bociany, jaskółki, żabki, zajączki, jeże, biedronki, pszczółki) wzięły udział w inscenizacji prezentującej ich umiejętności wokalne, taneczne oraz recytatorskie. Radosne wybrzmiewanie piosenek, śpiewanych przez naszych wychowanków: Przyszła wiosna do niedźwiadka, Tam daleko, gdzie wysoka sosna, Tu i tam zieleń dam zapewne przyspieszy nadejście pogodnych, słonecznych, wiosennych dni.