Ważne!

Szanowni państwo! W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych SARS-CoV-2 pragnę prosić Państwa o uważne obserwowanie zdrowia własnego, dzieci, a także osób z  otoczenia,  z którymi macie Państwo kontakt. W przypadku jakichkolwiek przesłanek mogących świadczyć o zakażeniu, proszę o pozostawienie dziecka w domu, aby uniemożliwić rozprzestrzenienie się zakażenia na inne dzieci uczęszczające do przedszkola oraz na pracowników naszej placówki. Bardzo proszę o przekazywanie informacji o wszelkich zaistniałych podejrzeniach, nadzorze epidemicznym nałożonym przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i kwarantannach Państwa oraz innych członków rodzin.

Informuję, iż w naszej placówce miały miejsce pojedyncze przypadki kwarantanny przedszkolaków wynikające z kontaktu rodzeństwa z osobami zakażonymi. Tego typu sytuacje nie wymagają wszczynania procedury związanej z ograniczeniem funkcjonowania przedszkola. W przypadku wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika będą Państwo o tym fakcie niezwłocznie poinformowani.

Apelujemy o przestrzeganie reżimu sanitarnego!

Przypominam o konieczności noszenia maseczek oraz utrzymywania dystansu społecznego. Apeluję o dostosowanie się do wytycznych GIS i MZ oraz przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu w okresie pandemii. Przypominam, iż do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.

Procedury obowiązujące w przedszkolu w czasie zagrożenia epidemicznego dostępne są w zakładce DOKUMENTY

Joanna Kramska – dyrektor przedszkola

Od 12.10.2020r. – NOWE ZASADY – COVID-19

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej w całym kraju oraz strefy czerwonej w powiecie dębickim, w naszym przedszkolu obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia (szczegóły poniżej).

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, pracowników i rodziców, mając na uwadze pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju i braki kadrowe w placówce, wyznacza się następujące godziny wybierania dzieci z przedszkola, w czasie których dyżur pełnić będą pracownicy:
  • od godz. 12.15 do godz. 12.45
  • od godz. 14.00 – dzieci z grup III, IV, V
  • od godz. 14.15 – dzieci z grup I, II.
  1. Wybieranie dzieci w godzinach 12.45 – 14.00 nie będzie możliwe ze względu na wykonywanie innych obowiązków przez pracowników dyżurujących w szatni (dezynfekcja pomieszczeń ogólnodostępnych, wydawanie podwieczorku).
  2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku konieczności wybrania dziecka poza wyznaczonymi godzinami prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu osobie dyżurującej.
  3. Dziecko, które ukończyło 5 rok życia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.) podczas drogi do i z placówki należy zaopatrzyć w indywidualną osłonę nosa i ust.
  4. Maseczkę dziecka, włożoną w podpisany woreczek, należy pozostawić na przydzielonej dziecku półce w szatni przedszkolnej, by była możliwość jej wykorzystania w przypadku wyjścia grupy poza teren przedszkola.
  5. Plac zabaw pozostaje zamknięty dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
  6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i zachowują odpowiedni dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonego czasu wybierania dzieci z przedszkola,  bezwzględnego stosowania się do wyżej określonych zasad oraz wytycznych obowiązujących do tej pory.

Informacja dla rodziców

Prosimy Rodziców o wpłatę na paczki mikołajowe kwoty 25 zł (koszt jednej paczki).

Kwotę można wpłacić na konto Rady Rodziców Nr konta: 07 8589 0006 0030 0981 3622 0001 w tytule proszę wpisać: MIKOŁAJ imię i nazwisko dziecka.

Lub gotówkę w podpisanej kopercie zostawić w poszczególnych salach najpóźniej do dnia 20 listopada.

Światowy Dzień Zwierząt w grupie V

W październiku w grupie V Kropelki gościła świnka morska Balbinka, dzięki której jej właścicielka Pani Paulinka mogła uświadomić dzieciom, że zwierzęta są istotami żywymi, posiadają zdolność odczuwania. Oprócz radości, którą nam dają oczekują przede wszystkim odpowiedzialnego zachowania się ludzi wobec nich.

Całotygodniowe zabawy z przewodnimi motywami zwierząt, zagadki, inscenizacja bajek Złotowłosa i trzy misie, Czerwony Kapturek pozwoliły dzieciom poznać różnorodność świata zwierząt, ich wygląd, sposób poruszania się, odżywiania, zwyczaje odróżniając elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości.