Zabawa sztuką w grupie V

Zabawa sztuką to ogólnopolski projekt edukacyjny, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Powstał, by rozwijać wśród najmłodszych postawy twórcze, innowacyjność, kreatywność.

Poprzez udział w projekcie nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do twórczej aktywności w procesie zabawy, zapoznają dzieci z różnorodnością technik plastycznych, z wybranymi dziełami i ich twórcami. Rozwijają wiarę przedszkolaków w swoje możliwości.Dzieci z grupy V tworzą prace plastyczne zgodnie ze swoimi spostrzeżeniami, zainteresowaniami, aktualnie organizowanym w sali kącikiem tematycznym, czy realizowanym tematem kompleksowym.Obecnie na wystawie przedszkolnej można obejrzeć prace dzieci z grupy V zainspirowane słynnymi Słonecznikami Vincenta Van Gogha.

Święto Niepodległości

Z rozwojem dziecka i włączaniem go w życie społeczne wiąże się kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Z okazji Święta Niepodległości przedszkolaki z grupy V podejmowały działania mające na celu budzenie miłości i przywiązania do ojczyzny, rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszego kraju. Rozpoznawały zatem symbole narodowe, śpiewały hymn oraz pieśni patriotyczne, wskazywały polskie zabytki, stroje regionalne, nazywały potrawy typowe dla naszego kraju. Współorganizowały kącik patriotyczny zorganizowany w przedszkolnej sali umieszczając w nim własnoręcznie wykonane eksponaty. Uczestniczyły również w zabawach pt. Jesteśmy Polką i Polakiem, Mały patriota oraz Niepodległość jest w nas.

Owocowo, smacznie, zdrowo!

W październiku przedszkolaki z grupy V Kropelki posługując się prawdziwymi eksponatami uczyły się rozpoznawać i nazywać owoce, określać ich kształt, wielkość, kolor, przeliczały je i segregowały. Dzieciom bardzo podobały się zagadki polisensoryczne poprzez które mogły wieloma zmysłami rozpoznawać owocowe przysmaki. Wszystkim tym zabawom badawczym towarzyszyły zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne oraz matematyczne. Dzięki tym działaniom staraliśmy się ukazać dobroczynną rolę owoców dla wzmacniania naszej odporności, która w okresie jesienno – zimowym wymaga szczególnego wsparcia. Zatem niech receptą na zdrowie w tym sezonie będzie hasło: Owocowo, smacznie, zdrowo!

W zdrowym ciele zdrowy duch

Już w czasach starożytnych ludzie byli przekonani o tym, że ruch to podstawa udanego życia. Aktywność fizyczna poprawia bowiem pamięć, polepsza koncentrację, podnosi odporność na stres, dodaje pewności siebie, uszczęśliwia.Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dzięki odpowiednim rodzajom zabaw ruchowych dzieci z grupy V Kropelki mogą nabywać szereg niezbędnych umiejętności wpływających na ich wszechstronny i harmonijny rozwój.Rozwijają zdolności motoryczne, kreatywność, inwencję twórczą, samodzielność, kształtują odporność emocjonalną, empatię. Podporządkowują się regułom obowiązującym w trakcie zabaw i gier zespołowych. Mają również możliwość polisensorycznej eksploracji otoczenia w atrakcyjnej formie. Zachęcamy wszystkich do podejmowania systematycznej aktywności ruchowej również w warunkach domowych.

Nabywamy nowe umiejętności poprzez zabawę – grupa V Kropelki

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to jest realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra, piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

Poza umiejętnościami poznawczymi niezwykle istotny jest rozwój społeczno – emocjonalny. Doskonałą okazją do zdobywania i rozwijania umiejętności społecznych jest oczywiście zabawa. Angażuje ona emocjonalnie uczestników, pobudza do twórczego działania, inspiruje do wykorzystywania swoich możliwości, wzmacnia więź grupową, a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji.