Ubezpieczenie dzieci

Ubezpieczenie dzieci od następstwa nieszczęśliwego wypadku jest dobrowolne. Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 30,00 zł. Poniżej w załącznikach przedstawione są ważne informacje, z którymi powinni zapoznać się rodzice ubezpieczający swoje dziecko.

https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/