Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe pozwalające rozwijać zainteresowania i uzdolnienia przejawiane przez naszych wychowanków, a także wspomagające ich proces rozwoju.

W swojej ofercie proponujemy zajęcia:

  • rytmiczne, akompaniament firma TOCCATA – wszystkie grupy,
  • zajęcia wspomagające proces rozwoju dzieci w dziedzinie tańca i ruchu scenicznego do muzyk, firma: Nauka Tańca „FAME” – wszystkie grupy
  • terapia logopedyczna prowadzona przez logopedę p. Martę Dziewulak – dla dzieci z zaburzeniami wymowy.