Patriotyczny Pokaz Mody

We wtorek 13 listopada 2018 r. w naszym przedszkolu odbył się pokaz mody patriotycznej. Rodziców poproszono o przygotowanie dla dzieci strojów nawiązujących do naszej kultury oraz barw narodowych Polski. Zadanie zostało potraktowane bardzo poważnie – wszystkie „Promyczki”, „Słoneczka”, „Gwiazdeczki”, „Obłoczki” i „Kropelki” wyglądały tego dnia po prostu wspaniale. Wśród kostiumów przygotowanych na Dzień Mody Patriotycznej dominowały stroje biało-czerwone oraz ludowe. Jak na prawdziwym pokazie mody dzieci demonstrowały swoje kostiumy na wybiegu wyścielonym czerwonym dywanem.
Jednak najwięcej emocji dostarczyły dzieciom wszystkie Panie, które również wspaniale zaprezentowały się w swoich kreacjach. Pokazowi mody towarzyszyły ogromne emocje, oklaski, radość i poczucie wspólnoty.
Dziękujemy wszystkim Rodzicom za przygotowanie pięknych strojów dla dzieci.