Informacja dla rodziców

Prosimy Rodziców o wpłatę na paczki mikołajowe kwoty 25 zł (koszt jednej paczki).

Kwotę można wpłacić na konto Rady Rodziców Nr konta: 07 8589 0006 0030 0981 3622 0001 w tytule proszę wpisać: MIKOŁAJ imię i nazwisko dziecka.

Lub gotówkę w podpisanej kopercie zostawić w poszczególnych salach najpóźniej do dnia 20 listopada.

Światowy Dzień Zwierząt w grupie V

W październiku w grupie V Kropelki gościła świnka morska Balbinka, dzięki której jej właścicielka Pani Paulinka mogła uświadomić dzieciom, że zwierzęta są istotami żywymi, posiadają zdolność odczuwania. Oprócz radości, którą nam dają oczekują przede wszystkim odpowiedzialnego zachowania się ludzi wobec nich.

Całotygodniowe zabawy z przewodnimi motywami zwierząt, zagadki, inscenizacja bajek Złotowłosa i trzy misie, Czerwony Kapturek pozwoliły dzieciom poznać różnorodność świata zwierząt, ich wygląd, sposób poruszania się, odżywiania, zwyczaje odróżniając elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości.

Ważne!

Szanowni państwo! W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych SARS-CoV-2 pragnę prosić Państwa o uważne obserwowanie zdrowia własnego, dzieci, a także osób z  otoczenia,  z którymi macie Państwo kontakt. W przypadku jakichkolwiek przesłanek mogących świadczyć o zakażeniu, proszę o pozostawienie dziecka w domu, aby uniemożliwić rozprzestrzenienie się zakażenia na inne dzieci uczęszczające do przedszkola oraz na pracowników naszej placówki. Bardzo proszę o przekazywanie informacji o wszelkich zaistniałych podejrzeniach, nadzorze epidemicznym nałożonym przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i kwarantannach Państwa oraz innych członków rodzin.

Informuję, iż w naszej placówce miały miejsce pojedyncze przypadki kwarantanny przedszkolaków wynikające z kontaktu rodzeństwa z osobami zakażonymi. Tego typu sytuacje nie wymagają wszczynania procedury związanej z ograniczeniem funkcjonowania przedszkola. W przypadku wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika będą Państwo o tym fakcie niezwłocznie poinformowani.

Apelujemy o przestrzeganie reżimu sanitarnego!

Przypominam o konieczności noszenia maseczek oraz utrzymywania dystansu społecznego. Apeluję o dostosowanie się do wytycznych GIS i MZ oraz przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu w okresie pandemii. Przypominam, iż do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.

Procedury obowiązujące w przedszkolu w czasie zagrożenia epidemicznego dostępne są w zakładce DOKUMENTY

Joanna Kramska – dyrektor przedszkola