Przedszkole Miejskie Nr 12 w Dębicy

WITAMY W
NASZYM
PRZEDSZKOLU

Dbamy o odporność w grupie III Obłoczki

Gry i zabawy ruchowe są nie tylko źródłem radości i relaksu, ale również działają wszechstronnie, stymulując rozwój dziecka (jego myślenie, koncentrację, pamięć, mowę). Sprzyjają ponadto wzmacnianiu odporności organizmu oraz kształtowaniu ważnych cech charakteru – uczą przezwyciężania trudności, doskonalą umiejętność dążenia do celu, panowania nad emocjami. Taka forma zajęć jest silnym czynnikiem integrującym, ponieważ zacieśnia stosunki koleżeńskie, ułatwia kontakt dziecka z nauczycielem.

Nasza strona używa plików cookies.
Nasza polityka prywatności   
ROZUMIEM