Gry i zabawy integracyjne w grupie V

Gry i zabawy integracyjne oprócz funkcji kształcących, realizujących istotne cele dydaktyczne przez stymulowanie zdolności umysłowych oraz intelektualnych dzieci (m.in. ćwiczenia pamięci, umiejętność kojarzenia faktów, zdolność wnioskowania, samodzielnego formułowania sądów i wyrażania własnych opinii) mają do spełnienia jeszcze jedną ważną rolę. Jest nią doskonalenie umiejętności komunikowania się, a także uczestniczenia w czynnościach i działaniach zespołowych. Poniższe zdjęcia dokumentują zabawy integracyjne podejmowane w grupie V podczas tegorocznych ferii zimowych.