Informacja dla rodziców

Prosimy Rodziców o wpłatę na paczki mikołajowe kwoty 25 zł (koszt jednej paczki).

Kwotę można wpłacić na konto Rady Rodziców Nr konta: 07 8589 0006 0030 0981 3622 0001 w tytule proszę wpisać: MIKOŁAJ imię i nazwisko dziecka.

Lub gotówkę w podpisanej kopercie zostawić w poszczególnych salach najpóźniej do dnia 20 listopada.