Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Informuję, iż lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy na rok szkolny 2021/2022 została wywieszona na tablicy w przedsionku placówki. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są złożyć w terminie do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 wypełnione oświadczenie „Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy”. Druk dostępny jest na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja/Druki do pobrania oraz na stoliku w przedsionku przedszkola. Wypełniony druk z podpisami rodziców należy wrzucić do, wystawionej w przedsionku placówki, skrzynki z napisem REKRUTACJA.

Niezłożenie w/w dokumentu w terminie będzie jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych.

Dnia 19 kwietnia 2021 r. zostanie podana do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy na rok szkolny 2021/2022. Lista zostanie wywieszona na tablicy w przedsionku placówki.

Joanna Kramska dyrektor przedszkola