Spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3-letnich

Szanowni Rodzice dzieci nowych 3-letnich, które od września 2021 r. będą uczęszczały do naszej placówki, zapraszamy na spotkania adaptacyjne wg następującego harmonogramu:

  • 30.08.2021r. godz. 15.30 – spotkanie z rodzicami dzieci trzyletnich (prosimy o przybycie jednego rodzica bez dziecka)
  • 31.08.2021 r. godz. 15.30 – spotkanie z dziećmi z udziałem jednego rodzica.

Prosimy zapoznać się z prezentacją „Adaptacja dziecka 3-leniego do przedszkola”, która umieszczona została w załączniku.