CodeWeek 2020 – Tydzień kodowania

Grupa II „Słoneczka”

Grupa III „Obłoczki”