Ważne!

Szanowni państwo! W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych SARS-CoV-2 pragnę prosić Państwa o uważne obserwowanie zdrowia własnego, dzieci, a także osób z  otoczenia,  z którymi macie Państwo kontakt. W przypadku jakichkolwiek przesłanek mogących świadczyć o zakażeniu, proszę o pozostawienie dziecka w domu, aby uniemożliwić rozprzestrzenienie się zakażenia na inne dzieci uczęszczające do przedszkola oraz na pracowników naszej placówki. Bardzo proszę o przekazywanie informacji o wszelkich zaistniałych podejrzeniach, nadzorze epidemicznym nałożonym przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i kwarantannach Państwa oraz innych członków rodzin.

Informuję, iż w naszej placówce miały miejsce pojedyncze przypadki kwarantanny przedszkolaków wynikające z kontaktu rodzeństwa z osobami zakażonymi. Tego typu sytuacje nie wymagają wszczynania procedury związanej z ograniczeniem funkcjonowania przedszkola. W przypadku wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika będą Państwo o tym fakcie niezwłocznie poinformowani.

Apelujemy o przestrzeganie reżimu sanitarnego!

Przypominam o konieczności noszenia maseczek oraz utrzymywania dystansu społecznego. Apeluję o dostosowanie się do wytycznych GIS i MZ oraz przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu w okresie pandemii. Przypominam, iż do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.

Procedury obowiązujące w przedszkolu w czasie zagrożenia epidemicznego dostępne są w zakładce DOKUMENTY

Joanna Kramska – dyrektor przedszkola