Ekologiczny konkurs plastyczny

Dbanie o zasoby naturalne naszej planety powinno być potrzebą priorytetową każdego człowieka żyjącego we współczesnym świecie. Podejmując działania z przedszkolakami staramy się uzmysławiać im, że każdy z nas swym rozsądnym postepowaniem może spełnić ważną misję dla dobra nas wszystkich.

Kacperek D. z grupy V wziął udział w konkursie plastycznym Woda, a zmiana klimatu zorganizowanym przez szkołę nr 11 w Dębicy. Tworząc swe dzieło, w grupie przedszkolnej, inspirował rówieśników do działań służących świadomemu użytkowaniu wody w życiu codziennym. Otrzymał nagrodę za trud włożony w wykonanie pracy plastycznej, której był pomysłodawcą.

Gratulujemy!