Od 12.10.2020r. – NOWE ZASADY – COVID-19

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej w całym kraju oraz strefy czerwonej w powiecie dębickim, w naszym przedszkolu obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia (szczegóły poniżej).

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, pracowników i rodziców, mając na uwadze pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju i braki kadrowe w placówce, wyznacza się następujące godziny wybierania dzieci z przedszkola, w czasie których dyżur pełnić będą pracownicy:
  • od godz. 12.15 do godz. 12.45
  • od godz. 14.00 – dzieci z grup III, IV, V
  • od godz. 14.15 – dzieci z grup I, II.
  1. Wybieranie dzieci w godzinach 12.45 – 14.00 nie będzie możliwe ze względu na wykonywanie innych obowiązków przez pracowników dyżurujących w szatni (dezynfekcja pomieszczeń ogólnodostępnych, wydawanie podwieczorku).
  2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku konieczności wybrania dziecka poza wyznaczonymi godzinami prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu osobie dyżurującej.
  3. Dziecko, które ukończyło 5 rok życia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.) podczas drogi do i z placówki należy zaopatrzyć w indywidualną osłonę nosa i ust.
  4. Maseczkę dziecka, włożoną w podpisany woreczek, należy pozostawić na przydzielonej dziecku półce w szatni przedszkolnej, by była możliwość jej wykorzystania w przypadku wyjścia grupy poza teren przedszkola.
  5. Plac zabaw pozostaje zamknięty dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
  6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i zachowują odpowiedni dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonego czasu wybierania dzieci z przedszkola,  bezwzględnego stosowania się do wyżej określonych zasad oraz wytycznych obowiązujących do tej pory.