Ważny komunikat dla Rodziców!

Szanowni Państwo. Uruchomione zostaje wyjście z placówki poprzez drzwi prowadzące na ogród przedszkola.

Wchodzimy wejściem głównym!

Wychodzimy przez drzwi prowadzące na ogród przedszkolny!

Proszę pamiętać o odbiciu karty monitorującej czas pobytu dziecka w przedszkolu. Wszystkie czynności związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci powinny odbywać się w jak najkrótszym czasie, bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia wejścia do przedszkola innym oczekującym osobom.

Druk upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola znajduje się w załączniku poniżej i dostępny jest również w formie papierowej na stoliku w holu przedszkolnym.