Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzone będzie od 3 marca 2021 r. (od godz. 8.00) do 26 marca 2021 r. (do godz. 15.00). Do przedszkola zapisać można dziecko w wieku 3-6 lat (dzieci, które w bieżącym roku kalendarzowym ukończą od 3-6 lat). W tym celu należy pobrać „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy”, wypełnić go i złożyć w placówce. Formularz wniosku będzie dostępny od 3 marca 2021 r. w przedszkolu i na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja – Dokumenty do pobrania”.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA – INFORMACJE.

Proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami rekrutacji dzieci do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 i harmonogramem postępowania rekrutacyjnego – załącznik w zakładce „Rekrutacja”

Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą nadal uczęszczać do naszej placówki nie biorą udziału w rekrutacji. Dla tych dzieci Rodzice składają „Deklarację o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy w roku szkolnym 2021/2022”.

Deklaracje będą dostępne do pobrania w przedszkolu. Termin składania Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: od 22.02.2021 r. do 02.03.2021 r.

Niespełnienie obowiązku złożenia Deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.