Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Drodzy Rodzice. W związku z wydaną opinią przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy w sprawie objęcia kwarantanną znacznej części personelu przedszkola i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla wszystkich grup w okresie od 15 do 19 lutego 2021 r.