Wznowienie funkcjonowania przedszkola

Szanowni Państwo. Od poniedziałku 22 lutego 2021r. przedszkole wznawia funkcjonowanie po okresie nałożonej kwarantanny. W związku z tym proszę o przestrzeganie procedur organizacji pracy Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego (strona internetowa przedszkola – zakładka Dokumenty – Procedury).

Zwracam się do Państwa z gorącą prośba o rygorystyczne przestrzeganie wszelkich  środków  ostrożności: zakładanie maseczek ochronnych, zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, innych dzieci oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki. Osoby, które nie będą przestrzegały wymogu zakładania maseczek nie będą wpuszczane do szatni przedszkolnej.

Do  przedszkola proszę przyprowadzać tylko dzieci  zdrowe  bez  jakichkolwiek objawów chorobowych (w tym katar, kaszel, osłabienie, stan podgorączkowy, biegunka, wysypka, wymioty lub inne).

Proszę o odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego ponieważ od tego zależy zdrowie dzieci, pracowników i Państwa, a także prawidłowe funkcjonowanie placówki.

DZIĘKUJĘ

Joanna Kramska dyrektor przedszkola