Przedszkole Miejskie Nr 12 w Dębicy

WITAMY W
NASZYM
PRZEDSZKOLU

REKRUTACJA – ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW!

Składając „Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy na rok szkolny 2023/2024” bardzo proszę wypełnić wszystkie oświadczenia i dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie internetowej naszej placówki zakładka REKRUTACJIA/DRUKI DO POBRANIA, a także wywieszony jest na tablicy w wejściu do przedszkola.

Bardzo proszę zwrócić uwagę na kompletność i dokładne wypełnienie składanej dokumentacji!

Nasza strona używa plików cookies.
Nasza polityka prywatności   
ROZUMIEM