Rozpoczęcie działalności przedszkola od 1 września 2020r.

Szanowni Rodzice. Informujemy, iż od 1 września 2020r. przedszkole rozpoczyna swoją działalność w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. na podstawie, których opracowane zostały procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Dębicy w okresie pandemii COVID-19. Zdajemy sobie sprawę, że i dla Państwa ten zbliżający się rok szkolny, pomimo oczekiwań na to, że „wreszcie ruszymy”, rodzi wiele pytań czy niepokoju, jak będzie wyglądała praca przedszkola w tym trudnym czasie. Musicie mieć Państwo świadomość, że ten rok będzie się różnił od tego, co jest Wam znane, od stylu pracy przedszkola, do którego przyzwyczailiście się.

Wiemy, że pierwsze dni szczególnie trudne będą dla Rodziców „nowych przedszkolaków”, bo przy ograniczonych do niezbędnego minimum kontaktach z dyrektorem, nauczycielami i pozostałymi pracownikami przedszkola przepływ informacji może być utrudniony.

Spróbujmy jednak wszyscy odnaleźć się w tej niecodziennej rzeczywistości, zachować cierpliwość, wyrozumiałość i wzajemne zaufanie. Ważnym elementem dobrej współpracy będzie bezwzględne przestrzeganie przez Państwa nowych zasad obowiązujących w przedszkolu. Wszyscy Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z zamieszczonymi w załącznikach dokumentami oraz do złożenia kompletu stosownych oświadczeń, które w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Druki oświadczeń do wypełnienia będą również dostępne w przedszkolu.

UWAGA! Ze względu na zalecenia GIS, w miarę możliwości, dzieci powinny przebywać w swojej stałej sali. Jeżeli jesteście Państwo w stanie dostosować godziny pobytu dziecka do czasu pracy poszczególnych grup, który został przedstawiony poniżej w załączniku, to te wytyczne zostaną spełnione. Jeżeli godziny Państwa pracy są inne i nie możecie oddać dziecka pod opiekę bezpośrednio do jego grupy, czy też odebrać do zakończenia czasu pracy oddziału, Wasza pociecha będzie musiała przebywać w grupie łączonej w innej sali (dotyczy do godzin porannych i popołudniowych).

Dzieci czeka powrót do przedszkola, w którym będą panowały nowe zasady sanitarne. By oswoić je z warunkami, jakie będą obowiązywały w przedszkolu, zachęcamy Rodziców do zapoznania swoich pociech z bajką terapeutyczną „Pan Krokodyl i powrót do przedszkola” .