Wystawa prac plastycznych „Kim będę, gdy dorosnę?”

W holu naszego przedszkola znajduje się wystawa dziecięcych prac plastycznych pt. „Kim będę gdy dorosnę?” W ciągu roku szkolnego dzieci zapoznawane były z różnymi zawodami poprzez rozmowy, filmiki edukacyjne, prezentacje multimedialne ze zwróceniem uwagi na ciągle zmieniający się rynek pracy. Wystawa powstała w oparciu o dziecięce plany i marzenia.