Zakładamy zielony ogródek w przedszkolnym kąciku przyrody- Grupa I